Doc. MUDr. Alena Furdová PhD., MPH

  • Klinika oftalmológie LFUK a UN Ružinov v Bratislave
  • Klinika oftalmológie LF UK a UNB, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Avastin v liečbe postradiačnej makulopatie po ožarení na lineárnom urýchľovači LINAC 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Syndróm suchého oka a frekvencia žmurkania v korelácii so stavom slzného filmu pacienta. 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)