Lucia Procházsková

  • Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Bratislava,

Abstract name Year Section
Avastin v liečbe postradiačnej makulopatie po ožarení na lineárnom urýchľovači LINAC 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)