Adriána Furdová

  • Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Bratislava,
  • Klinika oftalmológie LF UK a UNB, Bratislava
  • Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LFUK v Bratislave

Abstract name Year Section
Avastin v liečbe postradiačnej makulopatie po ožarení na lineárnom urýchľovači LINAC 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Rozvoj sekundárneho glaukómu po stereotaktickej rádiochirurgii malígneho melanómu choroidey 2014 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Južný Sudán: Využitie smartfónu ako zobrazovacej techniky pri vyšetrení očného pozadia pacientov v krajinách tretieho sveta 2015 Open section for students
Projekt fyzioHD - Videoprojekt praktických cvičení na predmet Fyziológia 2015 Open section for students
Využitie trojdimenzionálnej (3D) tlače v manažmente diagnostiky a liečby zriedkavých vývojových anomálií srdca 2015 Applied research