RNDr. Monika Bartekova PhD.

  • Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava 45, Slovensko
  • Institute for Heart Research, Slovak Academy of Sciences, Centre of Excellence SAS NOREG, Bratislava, Slovak Republic.
  • Slovenská akadémia vied, Ústav pre výskum srdca, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Different effect of crowding stress on cardiac ischemic tolerance in borderline and spontaneously hypertensive male and female rats 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Štúdium pohlavných zmien vlastností Na,K-ATPázy v mozgovej kôre a mozočku potkana 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Adaptácia myokardu pri klinicky použiteľných formách ,,preconditioningu“ 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics