RNDr. Slavka Carnicka PhD.

  • Ústav pre výskum srdca, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava, SR
  • Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava, Slovensko
  • Institute for Heart Research, Slovak Academy of Sciences, Centre of Excellence SAS NOREG, Bratislava, Slovak Republic
  • Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava,
  • Centrum experimentílnej medicíny SAV, Ústav pre výskum srdca, Bratislava, Slovenská Republika

Abstract name Year Section
Different effect of crowding stress on cardiac ischemic tolerance in borderline and spontaneously hypertensive male and female rats 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Adaptačné zmeny dýchacieho reťazca ako reakcia srdcových mitochondrií na remote ischemický preconditioning 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Štúdium vzájomnej interakcie farmakologického diazoxidom indukovaného preconditioningu s akútnym streptozotocínovým diabetom 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Diverse effects of chest irradiation on rat heart function and ischemic tolerance 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Remote ischemic preconditioning effects tolerance to ischemia in hearts of spontaneously hypertensive rats in age dependant manner 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Úloha RISK signálnej dráhy v kardioprotektívny účinok remote ischemického preconditioningu u SHR potkanov 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics