RNDr. Iveta Bernatova DrSc.

  • Institute of Normal and Pathological Physiology, Slovak Academy of Sciences., Bratislava, Slovak Republic
  • Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava
  • Institute of Normal and Pathological Physiology, Slovak Academy of Sciences, Centre of Excellence SAS NOREG, Bratislava, Slovak Republic
  • Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied. Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava 45, Slovenská republika
  • Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Bratislava 4, Slovenská republika
  • Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská akadémia vied, Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Different effect of crowding stress on cardiac ischemic tolerance in borderline and spontaneously hypertensive male and female rats 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Pohlavné rozdiely v endotelovej funkcii v modeloch primárnej (pre)hypertenzie u juvenilných potkanov – BHR a SHR 2014 Open section for students
Úloha čokoládového polyfenolu epikatechínu v prevencii hypertenzie 2015 Open section for students
Účinok epikatechínu na tlak krvi a motorickú aktivitu mladých samcov spontánne hypertenzných potkanov 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Úloha reaktívnych foriem kyslíka v regulácii krvného tlaku v experimentálnom modeli akútneho „air-jet“ stresu 2016 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Účinok podávania (-)-epikatechínu u mladých potkanov s rôznou predispozíciou k hypertenzii 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv dospievania na odpoveď srdca na ischémiu a na účinok klasického a remote-ischemického preconditioningu 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Age-related changes in resistance of rat hearts to ischemia and effect of remote ischemic preconditioning: Study of potential molecular mechanisms 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv dospievania na odpoveď srdca na ischémiu a na účinok remote-ischemického preconditioningu: Štúdium molekulárnych mechanizmov 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Polyetylénglykolom obalené ultramalé superparamagnetické nanočastice magnetitu modifikujú reguláciu krvného tlaku v podmienkach akútneho stresu 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics