Ing. Ján Tkáč DrSc.

  • Chemický Ústav SAV, Bratislava, Slovensko
  • Chemický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 845 38, SR
  • Chemický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 845 38, Slovensko
  • Oddelenie glykobiotechnológie, Chemický ústav, SAV, Bratislava, Slovensko
  • Chemický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovakia
  • Chemický ústav SAV, Bratislava,
  • Chemický ústav, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, Bratislava 845 38, Slovenská republika
  • Glycanostics, s.r.o., Dúbravská cesta 9, Bratislava 845 38, Slovenská republika
  • Chemický ústav, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 845 38, Bratislava, Slovenská republika
  • Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Analýza glykoproteínov a glykoprofilácia reálnych vzoriek s využitím nanoštruktúrovaných elektrochemických biosenzorov 2014 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Ultrasenzitivní lektinové biosenzory pro včasnou detekci rakoviny prostaty 2016 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Grafén ako avantgardný nanomateriál využívaný pri senzitívnej detekcii glykoproteínov-biomarkerov rôznych chorôb v spojení s lektínovými biosenzormi 2016 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Rekombinantné fragmenty protilátok využité v biosenzoroch pre spoľahlivejšiu diagnostiku rakoviny prostaty 2017 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Sledovanie vplyvu leptantov na elektrochemické správanie vzoriek MXénu Ti3C2Tx 2019 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Príprava glykánových povrchov s využitím nanomateriálov 2019 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Príprava nanoštrukturovaného biosenzora na detekciu sarkozínu - potenciálneho biomarkera rakoviny prostaty 2019 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Glykoprofilácia proteínov ako pokročilý prístup pre diagnostiku rakoviny prsníka 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Konštrukcia nanoštrukturovaného biosenzora na detekciu potenciálneho biomarkera rakoviny prostaty - sarkozínu 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Príprava nanoštruktúrovaných glykánových povrchov 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Elektrochemická detekcia vlastností MXénu modifikovaného derivátmi aryldiazóniových betaínov 2021 Analytics in biological sciences
Detekcia potenciálneho biomarkera rakoviny prostaty – sarkozínu pomocou enzýmového nanobiosenzora 2021 Clinical studies and applied experimental research in medicine