Ing. Veronika Tóthová

  • Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, SR

Abstract name Year Section
Hodnotenie vývoja základných ukazovateľov hospodárenia na pôde na Slovensku 2014 Open section
Hodnotenie základných parametrov diverzifikačných aktivít agrosubjektov vo vybraných krajinách EÚ 2014 Open section