Monika Šmelková

  • Katedra environmentálnej ekológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Fytotoxické účinky ťažkých kovov (Ni a Zn) hodnotené inhibíciou fyziologických parametrov 2013 Ecology and Environmental Sciences