Veronika Gardoňová

  • Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, Bratislava

Abstract name Year Section
Stanovenie rádia v minerálnych vodách s využitím sorbentu MnO2 - PAN 2013 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances