Petra Krafčíková

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Ústav chemických vied, Katedra biochémie, Košice, Slovenská Republika

Abstract name Year Section
Využitie aptamérov na báze nukleových kyselín pri vývoji senzorov 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics