Dana Vrablíková

  • Katedra hydrogeológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Zmeny režimu výdatnosti vybraných prameňov kryštalinika 2013 Ecology and Environmental Sciences