Katarína Jašková

  • Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Adrenergická modulácia inozitol 1,4,5-trisfosfátových receptorov v procese apoptózy 2011 Open section for students
Modulácia vápnikových transportérov v neurodegeneratívnych procesoch CNS 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics