Michaela Gallee

  • Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, katedra organickej a bioorganickej chémie, Bratislava, SR

Abstract name Year Section
Syntéza, charakterizácia a fluorescenčné štúdie chemosenzora v prítomnosti biologicky významných fosforylovaných molekúl pre enzýmové analýzy 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology