Eva Prorokova

  • Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Bratislava, Slovenská Republika

Abstract name Year Section
In silico štúdia inhibítorov Auróra kináz použitím semiempirických metód 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology