Klára Krempaská

  • Ustav lekarskej a klinickej biochemie, Kosice, Slovensko

Abstract name Year Section
Schopnosť prírodných a syntetických hydroxy-derivátov chalkónov vychytávať hydroxylový radikál v podmienkach in vitro 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics