Soňa Halászová

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Bratislava 4, Slovensko

Abstract name Year Section
Analýza supramolekulových povrchových nanoštruktúr pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov 2013 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics