Katarína Macková

  • Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava 4, Slovenská republika
  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, biomedicínska fyzika
  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava

Abstract name Year Section
Zmeny zrakovej ostrosti u pacientov s malígnym melanómom uvey liečených stereotaktickou rádiochirurgiou 2013 Open section for students
Avastin v liečbe postradiačnej makulopatie po ožarení na lineárnom urýchľovači LINAC 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Rozvoj sekundárneho glaukómu po stereotaktickej rádiochirurgii malígneho melanómu choroidey 2014 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics