Ján Bilohuščin

  • Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie a rádioekológie, Bratislava

Abstract name Year Section
Rýchle stanovenie 90Sr vo vzorkách moču použitím sorbentu AnaLig® Sr-01 2013 Open section for students