Elena Školníková

  • Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied, Košice, SR

Abstract name Year Section
In vitro odpoveď pri experimentálnej infekcii parazitickým nematódom Haemonchus contortus u malých prežúvavcov 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology