Martin Benej

  • Virologický Ústav SAV, Bratislava

Abstract name Year Section
Proteomický prístup ako nástroj pre podrobnejšiu charakterizáciu nádorového biomarkera: Metóda 2D-DIGE a karbonická anhydráza IX 2013 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances