Branislav Bednár

  • Ústav zoológie SAV, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Identifikácia promótorov a expresia vybraných neuropeptidov priadky morušovej 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics