Adam Palenčár

  • Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice, Košice

Abstract name Year Section
Tvorba novej liekovej formy pre dermatologickú aplikáciu oxidu chloričitého formou MMS 2013 Open section for students