Katarína Plauterová, Gabriela Porubská

  • Fyziologický ústav LFUK, Bratislava, SR

Abstract name Year Section
Zmeny deformability erytrocytov počas dňa a vplyv melatonínu na ňu 2013 Open section for students