Katarína Janošková


Abstract name Year Section
Adsorpčné vlastnosti syntetických adsorbentov zinku, niklu, olova a medi reprezentované kinetickým modelom 2010 Ecology and Environmental Sciences