Zuzana Harmatová

  • TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Púchov, Slovensko

Abstract name Year Section
Termický rozklad koordinačných zlúčenín s biologicky významnými ligandami 2013 Ecology and Environmental Sciences