Stanislava Jankyová PhD.


Abstract name Year Section
Účinnosť Pycnogenolu® a derivátu 4/1E v liečbe diabetu 2011 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Význam aditívneho účinku Pycnogenolu® v kombinovanej terapii endotelovej dysfunkcie u experimentálneho diabetu. 2012 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology