Ivana Šimková

  • Ústav ekológie lesa, Zvolen

Abstract name Year Section
Dynamika pH pôdy vo vybraných segmentoch skupiny lesných typov Fagetum pauper 2013 Ecology and Environmental Sciences