Veronika Tóthová

  • Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, SR

Abstract name Year Section
CSA ako inovačný nástroj rozvoja podnikania na vidieku 2013 Open section
Formy CSA ako inovatívne metódy distribúcie a podpory lokálnych farmárov 2013 Open section