Michala Gáfriková

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Modulácia genotoxického účinku peroxidu vodíka predovplyvnením a postovplyvnením lymfocytov extraktom z Armoracia rusticana, kaempferolom a quercetínom 2013 Open section for students