Anikó Illésová

  • Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, SR

Abstract name Year Section
Optimalizácia expresie a purifikácie rekombinantného FDH 2011 Open section for students