Katarína Grolmusová


Abstract name Year Section
KVALITATÍVNA ANALÝZA PROFYLATKICKÉHO ANTIDOTA HI-6 POMOCOU VYSOKOÚČINNEJ KVAPALINOVEJ CHROMATOGRAFIE 2009 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Identifikácia chemickej kontaminácie vo vodnej vzorke pomocou kvapalinovej chromatogafie s hmotnostnou spektrometriou počas 2nd NATO mixed samples laboratory exercise 2010 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances