Peter Glončák PhD


Abstract name Year Section
Diverzita mikrostanovíšť a ich vplyv na regeneráciu smreka a jarabiny vtáčej v horských pralesoch Nízkych Tatier 2010 Ecology and Environmental Sciences