Michal Galamboš

  • Katedra jadrovej chémie PriF UK, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vplyv pH na Sr-adsorpciu na bentonite Lieskovec 2009 Ecology and Environmental Sciences
Vplyv EDTA na adsorpčné vlastnosti bentonitových hornín 2010 Ecology and Environmental Sciences