Lucia Gajdošechová

  • Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava

Abstract name Year Section
Oxytocín stimuluje remodeláciu tukového tkaniva potkana 2011 Open section for students