Lucia Pangrácová

  • Parazitologický ústav SAV, Kosice, Slovensko

Abstract name Year Section
Drobné cicavce ako rezervoároví hostitelia kliešťami prenášaných patogénov (Anaplasma phagocytophilum) 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Genetická variabilita Anaplasma phagocytophilum v asociácii s drobnými cicavcami ako rezervoárovými hostiteľmi a ich druhové zastúpenie 2013 Ecology and Environmental Sciences