Michaela Boháčová

  • Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Ostropórky Oxyporus spp. a klanolístka Schizophyllum commune ve veřejné zeleni modelových měst východních Čech 2012 Ecology and Environmental Sciences
Rozšíření a ekologie dřevokazných hub na dřevinách ve městě Ústí nad Orlicí 2013 Ecology and Environmental Sciences