Lenka Turkovicova

  • KMB, Bratislava

Abstract name Year Section
Využitie ko-expresného systému pri štúdiu teluričitanovej rezistencie. 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics