Pavol Námer

  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského, Bratislava, Slovakia

Abstract name Year Section
Analýza vybraných modelov pre časový záznam stacionárnej anizotropie difenylhexatriénu v membránach erytrocytov onkologických pacientov 2012 Open section for students
Biofyzikálny prístup v štúdiu tokových a deformačných vlastností krvi u onkologických pacientov 2013 Open section for students