Lenka Fráterová


Abstract name Year Section
Somatická embryogenéza Pinus nigra Arn.: testovanie embryogénnych línií a výber vhodného kultivačného média 2010 Biotechnology and Food Technology