Diana Dianovská

  • PriFUK, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Optimalizácia expresie ľudského rastového faktoru v baničkových kultúrach Escherichie coli 2012 Biotechnology and Food Technology