Milan Surový

  • Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava 4, Slovensko

Abstract name Year Section
Mutačná analýza génu MYOC u slovenských pacientov s JOAG 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Analýza génu SCN1A u pacientov s Dravetovým syndrómom na Slovensku 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics