Martina Muráriková

  • Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava, SR

Abstract name Year Section
Adaptácia srdcových mitochondrií na ischemicko-reperfúzne poškodenie 2012 Open section for students
Mitochondrie sú zapojené do mechanizmov sprevádzajúcich zvýšenú odolnosť diabetického srdca potkana na ischemicko-reperfúzne poškodenie 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics