Marcela Morvová

  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Sledovanie korelácie medzi aktivitou enzýmu Ca2+-ATPázy a vekom 2012 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Sledovanie korelácie medzi aktivitou Ca2+-ATPázy a anizotropiou fluorescencie pri chronickom ochorení obličiek 2013 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics