Karel Frimmel

  • Ústav pre výskum srdca, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vplyv omega-3 mastných kyselín na distribúciu a expresiu membránového konexínu 40 v aorte potkana počas zápalu 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Účinok omega-3 mastných kyselín na expresiu konexínu 40 u Wistar a hereditárne hypertriglyceridemických potkanov počas zápalu 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv bakteriálneho zápalu a liečby omega-3 mastnými kyselinami na komunikačné spojenia v súvislosti s infiltráciou makrofágmi v aorte potkana. 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics