Kristína Jiríčková

  • Katedra molekulárnej biologie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Genotoxický účinok nanočastíc využívaných v medicíne 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics