Mária Krkošová

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Expresia génov bunkového cyklu v tkanive kolorektálneho karcinómu v korelácii k expresii hodinového génu per2 2012 Open section for students