Tímea Brázová PhD.

  • Parazitologický ústav SAV, Kosice, Slovensko

Abstract name Year Section
Hodnotenie stavu znečistenia vodnej nádrže Ružín s využitím rýb a ich črevných parazitov 2012 Ecology and Environmental Sciences
Vzájomné parazito-hostiteľské vzťahy v znečistenom vodnom prostredí 2013 Ecology and Environmental Sciences