Mária Baňasová

  • Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Bratislava, SR
  • Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology, Slovak Academy of Sciences, SK-84104, Bratislava, Slovakia

Abstract name Year Section
Testovanie bucilamínu a jeho oxidovaného metabolitu na protektívne účinky voči voľno-radikálovej degradácií hyalurónanu in vitro 2012 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Ochranný účinok bucilamínu voči voľno-radikálovej degradácii vysokomolekulového HA in vitro: Návrh a syntéza nového derivátu bucilamínu 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Free-radical-mediated hyaluronan degradation in vitro: effect of N-(2-mercapto-2-methylpropionyl)-L-cysteine 2014 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology