Peter Bober PhD.

  • Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Lekárska fakulta, UPJŠ, Košice

Abstract name Year Section
Stanovenie jadrových proteínov MCF-7 bunkovej línie rakoviny prsníika pomocou MALDI-TOF hmotnostnej spektrometrie 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics